31-58-H/01 Krejčí

Krejčí

Obor je zaměřen na zakázkové šití i šití v konfekční výrobě. Absolvent je připraven pro nástavbové studium. Žák se naučí manuálním dovednostem, kreativní a tvůrčí činnosti, navrhování nových módních oděvů, zhotovení modelů.

 

Pro více informací navštivte naše webové stránky: http://spssou-pe.cz

Projekt podporují: