63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management

maturitní obor - Ekonomika a podnikání, možnost zaměření na marketing a mediální komunikaci

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,4% (84,2) 42,7% (36,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 4,5% (48,9) 4,0% (11,9) 4,0% (40%) 34,5% (20%)
2017 12,6% (0) 13,1% (0) 20% (62,5%) 12% (37,5%)
2016 40,4% (69,5) 41,5% (45,8) 3,5% (33,3%) 2,3% (55,6%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 70% (56,9) 70% (25,2) 80% (80%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,5% (44) 15,1% (17,2) 23,3% (60%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 2,2% (40) 1,1% (8,3) 4,5% (33,3%) 39,1% (16,7%)
2017 96,6% (70) 91,1% (58,4) 14,0% (50%) 12,8% (37,5%)
2016 28,6% (55) 41,1% (38,4) 5,7% (40%) 15,4% (33,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: