69-51-H/01 Kadeřník

Kadeřník

Kritéria přijímacího řízení
• přihláška do 1. 3. 2021
• prospěch za poslední dva ročníky základní školy
• další skutečnosti (účast v soutěžích, olympiádách)
• ukončené základní vzdělání
Kadeřník
Uplatnění absolventa
• mytí vlasů a vlasová masáž
• úprava účesů stříháním, barvením, tvarování
• úprava vlasů pro denní i společenské příležitosti
• absolvent se uplatní v povoláních kadeřník ve vlasových studiích a salónech
 
Dosažený stupeň vzdělání
• střední vzdělání s výučním listem
 
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní
 
Učební plán
Kadeřník - učební plán
Projekt podporují: