66-41-L/01 Obchodník

Obchodník

Kritéria přijímacího řízení
• přihláška do 1. 3. 2021
• přijímací zkoušky z CJL, MAT
• další skutečnosti (účast v soutěžích, olympiádách)
• prospěch za poslední dva ročníky základní školy

Obchodník

Uplatnění absolventa
• v oblastech nákupu a prodeje zboží
• v oblastech marketingu, logistiky a propagace
• absolvent se uplatní v pracovních pozicích obchodník, obchodní zástupce, vedoucí expedice, zásobovač, účetní


Dosažený stupeň vzdělání
• střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní

Učební plán

Obchodník - učební plán

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,6% (55,8) 34,1% (25,1) 36,3% (83,3%) 100% (0%)
2019 16,1% (49,0) 28,7% (18,4) 17,2% (50%) 28,7% (20%)
2018 4,3% (42,1) 8,5% (10,6) 3,2% (25%) 28,7% (25%)
2017 11,7% (0) 12,6% (0) 52,4% (66,7%) 71,8% (13,3%)
2016 40,2% (56,3) 49,5% (32,3) 21,5% (47,4%) 14,0% (36,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 96,8% (58) 96,8% (51,5) 83,9% (25%) 9,7% (75%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 33,3% (38,9) 22,2% (8,9) 22,2% (16,7%) 44,4% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,6% (44) 18,3% (15,6) 33,3% (53,8%) 100% (0%)
2019 42,9% (48) 52,7% (24,1) 34,8% (50%) 33,0% (20%)
2018 78,8% (56) 78,8% (35,0) 7,1% (33,3%) 6,1% (50%)
2017 20,9% (46) 13,6% (27,0) 50,9% (60%) 72,7% (13,3%)
2016 20,2% (46) 63,2% (36,2) 10,5% (34,5%) 14,9% (41,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: