16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Ekologie a životní prostředí

Zaměření: Biologie a ekologie živočichů a rostlin

Absolvent se uplatní v zoologických, botanických zahradách a záchranných stanicích, ve státní správě na odborech životního prostředí, na správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, ve výzkumných laboratořích. Absolventi mohou být provozovateli a pracovníky firem, které se zabývají komerčními chovy zvířat a pěstováním rostlin. Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách přírodovědného zaměření, ale i na ostatních školách.

               


Zaměření: Ochrana a tvorba životního prostředí

Absolvent se uplatní jako podnikový ekolog, hydrolog, meteorolog. Dále se uplatní v podnicích, které se zabývají úpravou pitné vody, čištěním vod, nakládáním s odpady a jejich zpracováním, také jako pracovník státní správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, v ekologickém poradenství a vzdělávání, v laboratořích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se revitalizacemi a rekultivacemi, péčí o městskou i krajinnou zeleň. Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách přírodovědného zaměření, ale i na ostatních školách.

      

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (74,7) 51,4% (34,4) 55,7% (90,9%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 59,7% (66,3) 43,3% (37,3) 49,3% (75%) 50,7% (12,5%)
2016 50% (68,4) 48,5% (43,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 91,4% (63) 20% (0) 54,3% (60%) 25,7% (20%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,5% (62) 19,4% (0) 51,4% (76,9%) 100% (0%)
2019 85,1% (62) 82,4% (46,2) 91,9% (95%) 70,3% (5%)
2018 8,2% (48) 8,2% (19,0) 46,6% (66,7%) 46,6% (16,7%)
2017 38,0% (53) 11,3% (30,9) 35,2% (63,6%) 64,8% (9,1%)
2016 64,3% (58) 81,4% (50,8) 81,4% (85,7%) 54,3% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: