78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Přírodovědné lyceum

Vzdělávací program má širší všeobecný základ (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, matematika, informační a komunikační technologie) s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (biologie, chemie, člověk a prostředí, technologické procesy).
Od 3. ročníku si žáci volí výběrové předměty: seminář z biologie, monitorování životního prostředí, konverzace v německém jazyce, konverzace v anglickém jazyce, matematický seminář.

Absolventi jsou připraveni pro studium na vyšších odborných a vysokých školách. Zejména pro studium na fakultách přírodovědeckých, lékařských, biologických, zemědělských, potravinářstkých, chemických, pedagogických a dalších.

        
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,9% (92,6) 69,5% (58,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 57,9% (80,5) 37,7% (45,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 37,8% (76,8) 32,8% (54,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 66,7% (86,3) 80,5% (75,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,8% (75) 20,4% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 8,6% (30) 8,6% (20,9) 3,4% (25%) 6,9% (25%)
2016 9,7% (36) 11,1% (29,6) 15,3% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,1% (64) 16,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 98,4% (85) 100% (81,8) 30,5% (85,7%) 7,8% (14,3%)
2018 39,2% (64) 54,4% (50,3) 28,8% (86,7%) 41,6% (6,7%)
2017 9,3% (58) 15,5% (50,4) 37,2% (90%) 23,3% (10%)
2016 68,9% (70) 78,0% (62,1) 52,3% (94,1%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: