29-42-M/01 Analýza potravin

Analýza potravin

Během studia žáci získají znalosti o biochemických a chemických procesech, které probíhají v potravinářských surovinách a produktech. Seznámí se s nejmodernějšími metodami chemické a mikrobiologické analýzy potravin a s posuzováním jejich jakosti. Zároveň získají znalosti technologických procesů, kterými se zpracovávají zemědělské produkty na potravinářské výrobky.

Absolventi se uplatní v oblastech, kde se vyžadují hluboké znalosti z chemie potravin, analýzy potravin, technologie, výživy, zbožíznalství. Jsou připraveni pro činnost analytiků v kontrolních a vývojových laboratořích chemického i farmaceutického průmyslu. Mohou rovněž pracovat v laboratořích zdravotnických zařízení, hygienických stanic a v oblasti veterinárního dozoru. Dále se uplatňují v různých technicko-hospodářských funkcích potravinářských firem, v provozech hromadného stravování a v ostatních službách.

Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách potravinářského a přírodovědného zaměření, ale i na ostatních školách.

       
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 38,9% (76,3) 37,5% (34,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 44,9% (69,5) 50,7% (39,5) 78,3% (92,9%) 69,6% (7,1%)
2017 39,1% (61,1) 29,0% (31,4) 76,8% (86,7%) 100% (0%)
2016 69,1% (79,0) 63,2% (53,1) 69,1% (83,3%) 73,5% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,0% (60) 24,2% (0) 84,8% (83,3%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 77,8% (46) 71,1% (36,2) 88,9% (83,3%) 100% (0%)
2017 84,4% (50) 71,1% (38,8) 93,3% (80%) 100% (0%)
2016 100% (70) 100% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 50% (46,8) 50% (30,2) 50% (25%) 25% (50%)
2018 50% (33,7) 25% (12,3) 50% (0%) 50% (16,7%)
2017 - - - -
2016 16,7% (48,4) 16,7% (23,7) 33,3% (71,4%) 16,7% (28,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,9% (52) 27,4% (0) 38,4% (72,4%) 100% (0%)
2019 22,4% (50) 43,4% (30,1) 39,5% (66,7%) 32,9% (16,7%)
2018 57,9% (59) 60,5% (36,9) 67,1% (80,8%) 64,5% (7,7%)
2017 74,3% (58) 51,4% (41,6) 94,6% (90,5%) 86,5% (4,8%)
2016 100% (70) 98,6% (61,4) 91,7% (85,7%) 68,1% (10,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: