29-41-M/01 Technologie potravin

Potraviny a biotechnologie

Školní vzdělávací program umožňuje získávat znalosti z oblasti mikrobilogie, potravinářské chemie, technologie zpracování mléka, kvasné technologie, výroby lihovin a nápojů, technologie ostatních potravinářských výrob. V rámci oboru žáci získávají řadu dovedností a zkušeností při výrobě, senzorických i laboratorních zkouškách potravinářských výrobků.

Absolvent se uplatní v těchto potravinářských podnicích:
- pivovary (podsládek, sládek, obchodní sládek, kontrolor jakosti,   obchodník), sladovny
- minipivovary (sládek)
- mlékárny (technolog, mistr, vedoucí směny, kontrolor jakosti,   pracovník odbytu a prodeje, pracovník marketingu)
- minimlékárny (technik, technolog)

Dále se může absolvent uplatnit v širokém spektru potravinářského průmyslu - zpracování masa a masných výrobků, v oblasti pekárenství, výroby cukrovinek, v oblasti lihovarnictví a výroby nápojů. Může provádět kontrolu jakosti a bezpečnosti potravin v chemických a mikrobilogických laboratořích potravinářských firem.

V průběhu studia absolvují žáci odbornou praxi v pivovarech, mlékárnách a dalších potravinářských podnicích.

Maturitní zkouška jim umožňuje ucházet se o studium na vyšších odborných a vysokých školách, zejména potravinářského a přírodovědného zaměření.

Praktická cvičení žáků probíhají ve školním minipivovaru, ve kterém se žáci učí vařit různé druhy piv. Vyrábějí např. tato piva: Blatský švihák (14°), Blatský ležák světlý, tmavý (12°), Blatské výčepní (10°), piva speciální, piva s ovocnou příchutí. Na těchto pivech provádějí žáci mikrobiologické a chemické zkoušky v laboratořích školy. Ve 4. ročníku je součástí výuky senzorická analýza piv. Zkouší se chuť, barva, říz, hořkost, pěnivost a celá řada dalších parametrů.

 

Další část praktických cvičení je soustředěna ve školním poloprovozu (minimlékárně) v závodě MADETA Planá nad Lužnicí, kde se žáci učí zpracovávat mléko a vyrábět různé druhy mléčných výrobků (jogurty, máslo, zákysy, sýry). Na mléčných výrobcích žáci provádějí senzorické, mikrobiologické a chemické zkoušky. Každoročně se účastní školních přehlídek sýrů, kde hodnotí kvalitu předložených vzorků.

Škola koncem září pravidelně pořádá DEN ČESKÉHO PIVA, při kterém žáci hodnotí vzorky nealkoholických piv z různých pivovarů. Každoročně v květnu pořádá DEN ČESKÉHO MLÉKA s odborným programem a chuťovými zkouškami mléčných výrobků.

                

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 38,9% (76,3) 37,5% (34,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 44,9% (69,5) 50,7% (39,5) 78,3% (92,9%) 69,6% (7,1%)
2017 39,1% (61,1) 29,0% (31,4) 76,8% (86,7%) 100% (0%)
2016 69,1% (79,0) 63,2% (53,1) 69,1% (83,3%) 73,5% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,0% (60) 24,2% (0) 84,8% (83,3%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 77,8% (46) 71,1% (36,2) 88,9% (83,3%) 100% (0%)
2017 84,4% (50) 71,1% (38,8) 93,3% (80%) 100% (0%)
2016 100% (70) 100% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 50% (46,8) 50% (30,2) 50% (25%) 25% (50%)
2018 50% (33,7) 25% (12,3) 50% (0%) 50% (16,7%)
2017 - - - -
2016 16,7% (48,4) 16,7% (23,7) 33,3% (71,4%) 16,7% (28,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,9% (52) 27,4% (0) 38,4% (72,4%) 100% (0%)
2019 22,4% (50) 43,4% (30,1) 39,5% (66,7%) 32,9% (16,7%)
2018 57,9% (59) 60,5% (36,9) 67,1% (80,8%) 64,5% (7,7%)
2017 74,3% (58) 51,4% (41,6) 94,6% (90,5%) 86,5% (4,8%)
2016 100% (70) 98,6% (61,4) 91,7% (85,7%) 68,1% (10,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: