64-41-L/51 Podnikání

PODNIKÁNÍ

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,3% (50,5) 23,9% (11,8) 18,1% (50%) 24,5% (8,3%)
2019 6,5% (0) 6,5% (0) 19,4% (44,4%) 65,3% (11,1%)
2018 51,4% (55,8) 47,2% (19,9) 70,3% (66,7%) 79,7% (11,1%)
2017 47,9% (52,6) 39,3% (21,5) 68,9% (68,8%) 74,0% (12,5%)
2016 26,3% (44,2) 23,0% (14,2) 35,9% (42,9%) 49,3% (28,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,3% (36) 16,7% (8,6) 1,5% (16,7%) 19,6% (8,3%)
2019 30,3% (44) 20,5% (15,6) 51,7% (50%) 73,5% (11,1%)
2018 46,8% (49) 33,3% (18,7) 75,1% (66,7%) 73,0% (11,1%)
2017 7,4% (39) 7,0% (21,2) 4,9% (18,8%) 73,7% (12,5%)
2016 13,4% (42) 23,2% (21,0) 8,7% (25%) 40,6% (31,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: