64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Kód oboru:  64 – 41 – L/51
Název ŠVP: Podnikání – denní a dálková forma
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Délka studia: Dvouleté denní studium, Tříleté dálkové studium
Přijímací zkoušky: Celostátní přijímací zkoušky
Vstupní předpoklady: Výuční list
Počet přijímaných žáků: 30

PROČ STUDOVAT OBOR PODNIKÁNÍ?

  • Máš výuční list, ale chceš si doplnit vzdělání pro vedoucí pracovníky? Zajímá tě management a marketing? Chceš získat znalosti pro samostatné podnikání a poznat principy fungování ekonomiky, vést si účetnictví, vědět, jak správně na daně nebo chytře elektronicky komunikovat? Pokud souhlasně pokyvuješ hlavou, je pro tebe obor Podnikání jako dělaný.
  • V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a daní na konkrétní situace podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Sociální partneři

  1. Martin Vaněk, firma Hranol, Ruská 1163, Ostrava – Vítkovice
  2. ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, Ostrava – Kunčice
  3. Magistrát města Havířov, odbor vnitřních věcí, Svornosti 2, Havířov – Město

 

ŠVP Podnikání

Studijní plán Podnikání

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,4% (75,3) 78,7% (34,1) 84,6% (93,3%) 31,4% (6,7%)
2019 6,5% (0) 6,5% (0) 72,9% (77,8%) 41,8% (22,2%)
2018 89,6% (73,7) 89,2% (40,3) 72,2% (70,8%) 48,6% (25%)
2017 91,3% (77,4) 92,2% (58,6) 82,6% (75,9%) 46,6% (24,1%)
2016 83,4% (72,6) 85,7% (50,3) 85,3% (78,3%) 63,1% (21,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,0% (63) 91,0% (45,8) 73,1% (71,4%) 22,4% (14,3%)
2019 76,5% (50) 83,5% (39,6) 88,2% (81,8%) 49,4% (18,2%)
2018 16,2% (14) 38,1% (10,9) 45,7% (16,7%) 46,7% (25%)
2017 89,5% (53) 93,9% (47,8) 93,0% (80%) 59,6% (20%)
2016 95,1% (60) 94,4% (49,7) 92,3% (75%) 73,2% (12,5%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,9% (83,2) 69,2% (66,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 95,7% (76,9) 100% (67,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 95,1% (79,0) 95,1% (61,6) 65,9% (90,9%) 36,6% (9,1%)
2016 82% (75,8) 86% (52,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,2% (62) 93,6% (48,4) 92,6% (88,9%) 22,5% (7,4%)
2019 97,9% (76) 97,9% (71,0) 90,2% (81,8%) 52,6% (18,2%)
2018 90,7% (64) 93,2% (47,7) 88,6% (76,7%) 50,6% (20,9%)
2017 99,2% (80) 100% (78,1) 92,2% (80%) 57,2% (20%)
2016 100% (83) 100% (79,1) 95,7% (85%) 70,9% (15%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: