36-64-E/01 Tesařské práce

Tesař

  • Délka a forma studia — tříleté denní studium,
  • obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů základních škol,
  • vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
  • způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční list,
  • uplatnění absolventa - pracovník stavebních firem pro zhotovování tesařských konstrukcí, pracovník dřevovýroby.

Více informací zde Tesař leták

Projekt podporují: