33-57-E/01 Dřevařská výroba

Dřevař

  • Délka a forma studia — tříleté denní studium,
  • obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů základních škol,
  • vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
  • způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční list,
  • uplatnění absolventa - dělník dřevozpracující výrobyse specializací na pilařskou a dřevařskou výrobu.

Více informací zde Dřevař leták

 

Projekt podporují: