66-41-L/51 Obchodník

-

V průběhu vzdělávání jsou žáci seznamováni s provozem obchodních organizací, škola využívá při výuce nejmodernější  technologie. Příprava zahrnuje teoretické vzdělávání (všeobecně vzdělávací a odborné předměty, povinně volitelné předměty) a praktické vyučování (odborný výcvik a odborná praxe).Teoretické vyučování je velmi  úzce spjato s praxí (žáci absolvují v 1. - 3. ročníku v každém týdnu 1 den odborného výcviku).

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 45,3% (53,7) 52,4% (21,7) 53,8% (58,3%) 75,9% (12,5%)
2017 20,1% (40,5) 16,4% (8,5) 42,0% (50%) 100% (0%)
2016 87,6% (74,7) 82,5% (47,7) 78,3% (73,3%) 84,3% (6,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 13,4% (12) 26,9% (0) 32,8% (0%) 100% (0%)
2019 37,6% (24) 22,4% (0) 28,2% (0%) 5,9% (75%)
2018 - - - -
2017 36,8% (20) 28,1% (9,3) 34,2% (0%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 15,7% (0) 44,1% (50%) 100% (0%)
2019 83,3% (58) 84,2% (37,9) 42,3% (47,8%) 14,1% (39,1%)
2018 30,0% (46) 13,9% (14,7) 46,8% (51,9%) 64,6% (14,8%)
2017 9,9% (40) 6,2% (21,1) 24,7% (40%) 100% (0%)
2016 69,3% (54) 72,4% (37,4) 81,1% (69,6%) 83,9% (8,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: