36-67-E/01 Zednické práce

Zedník

  • Délka a forma studia — tříleté denní studium,
  • obor vzdělávání je určen pro absolventy všech typů základních škol,
  • vstupní předpoklady uchazeče - ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost,
  • způsob ukončení studia — závěrečná zkouška, výuční list,
  • uplatnění absolventa - pracovník ve stavebnictví, betonář, pracovník výroben stavebních prvků.

Více informací zde Zedník leták

Projekt podporují: