63-41-M/02 Obchodní akademie

A) Zahraniční obchod; B) Bankovnictví

Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon činností v zahraničním obchodě a jiných obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): dealer a finanční poradce, dojednává obchodní kontrakty, zástupce smluvních stran, ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent komunikuje ve dvou cizích jazycích, ovládá programové vybavení počítače při řešení úloh včetně práce s internetem. Jazykově je schopen pracovat v oblasti zahraničního obchodu a platebního styku (směnárenství) a může vést jednání s klientem v cizím jazyce a  něm se dále vzdělávat v oblasti zahraničního obchodu. Je schopen zajišťovat personální agendu firmy. Při přípravě absolventa klademe důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,3% (80) 43,1% (41,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 4,4% (60,0) 7,0% (24,5) 22,8% (78,9%) 54,4% (5,3%)
2018 41,5% (72,6) 49,2% (43,7) 12,7% (66,7%) 8,5% (33,3%)
2017 20% (57,9) 26,7% (42,2) 81,7% (95%) 70,8% (5%)
2016 36,6% (75,3) 35,8% (51,9) 69,1% (93,3%) 59,3% (6,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 81,6% (52) 84,2% (43,0) 76,3% (85,7%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 4,8% (24) 7,9% (17,2) 6,3% (20%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 28,6% (48,4) 28,6% (23,5) 28,6% (50%) 42,9% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,2% (57) 63,2% (40,6) 74,4% (90%) 100% (0%)
2019 34,1% (56) 36,5% (37,4) 51,6% (82,1%) 72,2% (3,6%)
2018 90,7% (66) 61,9% (43,6) 45,8% (77,8%) 16,9% (22,2%)
2017 4,1% (48) 9,8% (37,2) 17,9% (60,7%) 50,4% (10,7%)
2016 69,1% (66) 55,3% (49,5) 88,6% (95,5%) 70,7% (4,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: