23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník

Absolvent se uplatnil při výkonu povolání zámečník nebo svářeč.

Absolvent získal praktické dovednosti a znalosti při výrobě, montážích a opravách strojů a zařízení. Naučil se obsluhovat, seřizovat a kontrolovat pracovní zařízení a prostředky, používat běžné a mechanizované nástroje, odstraňovat poruchy na strojích a zařízeních, zajišťovat předávací a opravárenský servis. Je schopen ručně a strojně obrábět materiály. Naučil se zásadám manipulace s materiálem a předpisům pro používání zdvihacích zařízení. Dále byl připraven provádět činnosti zejména v montážních a opravárenských provozech a dílnách při výrobě ocelových konstrukcí.

Absolvent získal svářečský průkaz svařování v ochranné atmosféře CO2, ZK 135 1.1.

Projekt podporují: