23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč pro CNC obrábění

Absolvent disponoval kompetencemi pro činnosti ve sféře živnostenského podnikání při výrobě ve výrobních a opravárenských podnicích, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích hospodářství.

Absolvent byl schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů jako jsou soustruh, frézka, bruska, vrtačka apod. Obsluhoval a řídil proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením, obráběl materiály, kontroloval a měřil obrobky a ošetřoval běžné pracovní nástroje.

Po absolvování závěrečných zkoušek se mohl ucházet o přijetí do navazujících studijních vzdělávacích programů na střední škole, a tím mohl získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Projekt podporují: