65-42-M/01 Hotelnictví

Cestovní ruch

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,9% (75,8) 49,1% (38,7) 50,9% (92,9%) 20,5% (3,6%)
2019 82,1% (88,4) 84,3% (52,0) 41,4% (85%) 28,6% (15%)
2018 54,2% (73,2) 53,1% (40,1) 44,6% (79,5%) 37,3% (17,9%)
2017 62,3% (74,2) 61,1% (51,0) 50,9% (78,6%) 50,9% (14,3%)
2016 59,6% (74,7) 73,1% (57,4) 83,6% (93,9%) 75,4% (6,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 17,4% (20) 34,8% (10,0) 13,0% (11,1%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 41,7% (52,6) 33,3% (21,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 70% (56,9) 30% (16,5) 50% (60%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,3% (50) 49,4% (31,6) 27,9% (63,3%) 25% (3,3%)
2019 78,6% (62) 66,7% (42,4) 52,4% (76,7%) 53,0% (10%)
2018 39,7% (54) 21,2% (26,3) 29,6% (61,9%) 35,8% (19,0%)
2017 17,3% (51) 19,6% (35,1) 65,4% (77,8%) 59,8% (11,1%)
2016 49,7% (59) 45,1% (40,9) 69,7% (80%) 82,3% (5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: