78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Přírodovědné lyceum

Obor je určen především pro ty uchazeče, kteří mají zájem o přírodní vědy, mají dobré předpoklady ke studiu a chtějí se uplatnit především v oborech jako je ochrana životního prostřední a ekologie, biologie, chemie, potravinářství a zemědělství.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základu, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů, avšak s výrazně rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je nutným před¬pokladem pro navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 16,0% (0) 16,8% (0) 33,6% (90,9%) 100% (0%)
2016 9,8% (53,7) 16,3% (42,8) 20,3% (85,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 66,7% (68) 64,3% (60,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 0,8% (56) 36,4% (49,8) 12,1% (77,8%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: