43-41-M/01 Veterinářství

Veterinářství

Obor poskytuje úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a vychovává odborné pracovníky pro oblast veterinární péče. Je určen pro zájemce, kteří mají rádi zvířata a přírodu.

Výuka je zaměřena na odborné veterinární předměty, ale i na chov zvířat, cizí jazyk, ekonomiku, informační a komunikační technologie. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (71,6) 48,6% (31,5) 37,1% (86,5%) 100% (0%)
2019 37,7% (69,5) 31,1% (24,2) 63,9% (88,4%) 75,4% (2,3%)
2018 62,3% (67,4) 52,2% (31,0) 72,5% (82,8%) 89,9% (3,4%)
2017 17,9% (0) 19,4% (0) 62,7% (82,4%) 73,1% (5,9%)
2016 33,8% (62,1) 36,8% (38,1) 45,6% (76,9%) 67,6% (7,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,4% (44) 86,5% (34,7) 83,8% (85,7%) 100% (0%)
2019 28,6% (28) 34,3% (10,7) 11,4% (14,3%) 100% (0%)
2018 40,5% (26) 56,8% (23,7) 51,4% (33,3%) 54,1% (11,1%)
2017 69,0% (38) 73,8% (32,5) 59,5% (50%) 100% (0%)
2016 10,2% (18) 8,2% (6,4) 24,5% (9,1%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,2% (58) 81,9% (41,0) 65,3% (84,7%) 100% (0%)
2019 44,6% (54) 36,5% (29,1) 37,8% (72%) 79,7% (2%)
2018 46,6% (54) 63,0% (33,6) 78,1% (78,9%) 84,9% (5,3%)
2017 69,0% (57) 81,7% (48,6) 74,6% (81,0%) 78,9% (4,8%)
2016 25,7% (52) 40% (38,3) 87,1% (88,9%) 85,7% (3,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: