79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

Gymnázium - 8 leté

Vytváříme ve škole atmosféru, která umožňuje osobnostní rozvoj a růst individuálního vzdělání žáků, připravujeme pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Absolvent gymnázia je komunikativní a tvořivý, zapojuje se do produktivní práce v týmu, používá alespoň dva cizí jazyky, ovládá ICT. Žáci se profilují ve volitelných předmětech na základě osobních předpokladů a cílů. Škola nabízí mimo jiné zahraniční jazykové zájezdy, výuku v moderních laboratořích i volnočasové aktivity v oblasti přírodních věd a sportu.

Gymnázium umožňuje aprobovanou výuku následujících jazyků:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • ruský jazyk
 • latinský jazyk

Výuka informačních a komunikačních technologií

Jako povinný předmět jsou vyučovány od primy, ve vyšších ročnících pak v rámci volitelných předmětů při dvouhodinové dotaci týdně. V kvintě je vyučována písemná a elektronická komunikace.

Volitelné předměty

V následujícím přehledu jsou uvedeny možnosti výběru:

6. ročník

 • deskriptivní geometrie/latina/další cizí jazyk/podnikatelské činnosti

7. ročník

 • deskriptivní geometrie/latina/další cizí jazyk/podnikatelské činnosti (pokračují z 6. r.)
 • jeden z dvouletých seminářů – biologický, společenskovědní, matematický, informatika a výpočetní technika
 • jeden z dvouletých seminářů – dějepisný, zeměpisný, fyzikální, chemický, společenskovědní
 • konverzace v anglickém/německém/francouzském/ruském jazyce

8. ročník

 • pokračování dvouletých seminářů z předchozího ročníku
 • konverzace v anglickém/německém/francouzském/ruském jazyce

https://www.gvi.cz//cz/maturitni-obory-gymnazium-358/

 

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,7% (92,6) 18,9% (66,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 16,9% (95,8) 21,8% (69,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 91,4% (95,8) 94,7% (89,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 40,2% (92,6) 48,6% (84,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 30,8% (92,6) 31,2% (81,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,5% (76) 57,6% (70,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 14,0% (66) 20,2% (59,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 13,7% (60) 16,8% (60,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 73,7% (82) 83,3% (81,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 87,7% (90) 92,6% (89,0) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 50% (66,3) 50% (53,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 40% (85,3) 20% (65,5) 40% (75%) 40% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,9% (76) 46,2% (72,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 36,2% (77) 41,3% (73,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 10,7% (72) 19,4% (65,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 5,9% (70) 5,1% (63,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60% (82) 56,8% (79,6) 17,6% (95%) 15,2% (5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: