82-41-M/16 Kamenosochařství

Prostorový design a sochařství

sochařský portrét / produktový design / funerální plastika / kamenosochařské reprodukční techniky / odlévání / štukatérství / reklamní plastika / 3D modelovací software / vlastní sochařská tvorba / prvky architektury / komorní plastika / sochařské studie / zpracování různých materiálů / instalace sochařských děl / prezentace vlastní práce

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,3% (79) 36% (39,7) 13,3% (76,3%) 12% (7,9%)
2019 85% (89,5) 75% (47,9) 68,3% (92%) 100% (0%)
2018 54,9% (74,7) 57,7% (45,5) 45,1% (78,1%) 33,8% (15,6%)
2017 82,6% (79,0) 81,2% (58,1) 46,4% (79,2%) 39,1% (12,5%)
2016 70,8% (81,1) 61,5% (55,8) 44,6% (80%) 32,3% (17,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64% (58) 62,7% (39,3) 18,7% (65,8%) 9,3% (10,5%)
2019 88,2% (64) 75% (45,7) 69,7% (84%) 100% (0%)
2018 63,4% (60) 54,9% (37,9) 53,5% (75%) 32,4% (15,6%)
2017 59,4% (60) 49,3% (48,1) 52,2% (79,2%) 40,6% (12,5%)
2016 86,2% (66) 80% (52,1) 56,9% (80,6%) 29,2% (19,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: