41-44-L/51 Zahradnictví

Zahradnictví - nástavbové studium

Při studiu je kladen velký důraz na všeobecně vzdělávací předměty, aby byli žáci připraveni úspěšně zvládnout společnou část maturitní zkoušky. Odborné předměty jsou dále rozvíjeny a zaměřeny do dvou oblastí – floristický design a sadovnická tvorba. Důraz je kladen i na ekonomické vzdělávání.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia připraven tak, aby mohl řídit svěřený zahradnický úsek, podnikat v zahradnickém oboru, vytvářet floristické práce, navrhovat úpravy a zakládání zahrad a parků, pracovat v obchodních službách, působit v projekci a údržbě veřejné zeleně
a v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Může pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30,9% (51,1) 31,4% (15,9) 18,6% (53,3%) 31,4% (6,7%)
2019 48,2% (62,1) 29,4% (14,0) 8,2% (25%) 2,4% (75%)
2018 90,1% (74,7) 85,8% (36,0) 79,7% (75%) 75,9% (12,5%)
2017 61,6% (59,0) 62,1% (33,5) 50,7% (57,1%) 72,6% (14,3%)
2016 80,6% (70,5) 75,1% (41,9) 94,9% (90,9%) 81,1% (9,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,3% (18) 26,9% (0) 46,3% (20%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 72,4% (33) 62,9% (18,2) 80% (50%) 100% (0%)
2017 66,7% (32) 63,2% (21,4) 63,2% (25%) 49,1% (25%)
2016 35,2% (22) 33,8% (10,9) 26,8% (0%) 20,4% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,8% (35) 23,5% (13,0) 8,3% (30,4%) 39,7% (4,3%)
2019 79,9% (57) 78,2% (34,2) 16,7% (33,3%) 1,7% (66,7%)
2018 30,0% (46) 28,7% (17,7) 80,6% (71,4%) 82,3% (7,1%)
2017 28,0% (45) 12,8% (23,0) 63,4% (58,3%) 65,4% (16,7%)
2016 77,2% (57) 80,3% (41,4) 92,9% (80%) 65,0% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: