78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Přírodovědné lyceum

Při studiu oboru PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM se žáci v průběhu studia učí odborné předměty Technologické procesy, Biotechnologie, Člověk a prostředí, Základy zahradní architektury a dva cizí jazyky - AJ a NJ.

Přírodovědné lyceum je obor, který jednak připravuje žáky pro studium na vysoké škole, ale pokud žák nechce po maturitě pokračovat v dalším studiu, tak má řadu možností uplatnění, díky získané odbornosti. Výuka předmětů biologie, chemie, fyzika a všech odborných předmětů je doplněna řadou hodin praktických cvičení v odborných učebnách a laboratoři. To jsou hodiny, které baví většinu žáků nejvíc. Žáci během studia absolvují odborné praxe v ZOO Plzeň, v CHKO Český les nebo Slavkovský les a jeden týden praxe ve firmě podle vlastního výběru.

Těší nás, že řada našich absolventů úspěšně studuje na Přírodovědeckých fakultách, na VŠCHT, na Západočeské i Jihočeské univerzitě, ale také na lékařské fakultě nebo na Veterinární a farmaceutické fakultě. Ten, kdo po maturitě nechce pokračovat v dalším studiu, má díky odborným předmětům možnost uplatnění v laboratoři, jako zaměstnanec CHKO, zaměstnanec odboru životního prostředí nebo jako technolog ve výrobě v řadě provozů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,6% (86,8) 66,1% (57,1) 9,3% (88,9%) 2,5% (11,1%)
2019 - - - -
2018 26,3% (71,6) 19,3% (38,1) 14,0% (83,3%) 30,7% (8,3%)
2017 24,4% (70,0) 24,4% (47,5) 18,5% (83,3%) 11,8% (16,7%)
2016 8,9% (52,1) 8,9% (29,3) 4,9% (66,7%) 4,9% (33,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,3% (60) 77,6% (53,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 83,3% (67,4) 83,3% (50,7) 33,3% (60%) 16,7% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,4% (68) 68,5% (55,2) 27,6% (87,5%) 3,9% (6,3%)
2019 - - - -
2018 67,2% (68) 67,2% (53,4) 55,2% (92,3%) 30,4% (7,7%)
2017 9,3% (58) 3,1% (41,4) 1,6% (60%) 6,2% (20%)
2016 21,2% (63) 55,3% (58,0) 6,8% (66,7%) 3,8% (33,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: