79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Gymnázium - 4 leté

Vytváříme ve škole atmosféru, která umožňuje osobnostní rozvoj a růst individuálního vzdělání žáků, připravujeme pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Absolvent gymnázia je komunikativní a tvořivý, zapojuje se do produktivní práce v týmu, používá alespoň dva cizí jazyky, ovládá ICT. Žáci se profilují ve volitelných předmětech na základě osobních předpokladů a cílů. Škola nabízí mimo jiné zahraniční jazykové zájezdy, výuku v moderních laboratořích i  volnočasové aktivity v oblasti přírodních věd a sportu.

Gymnázium umožňuje aprobovanou výuku následujících jazyků:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk
 • francouzský jazyk
 • ruský jazyk
 • latinský jazyk

Výuka informačních technologií

Jako povinný předmět je vyučována od 1. ročníku, ve vyšších ročnících pak v rámci volitelných předmětů při dvouhodinové dotaci týdně. V 1. ročníku je vyučována písemná a elektronická komunikace.

Volitelné předměty

V následujícím přehledu jsou uvedeny možnosti výběru:

2. ročník

 • deskriptivní geometrie/latina/další cizí jazyk/podnikatelské činnosti

3. ročník

 • deskriptivní geometrie/latina/další cizí jazyk/podnikatelské činnosti (pokračují z 2. r.)
 • jeden z dvouletých seminářů – biologický, společenskovědní, matematický, informatika a výpočetní technika
 • jeden z dvouletých seminářů – dějepisný, zeměpisný, fyzikální, chemický, společenskovědní
 • konverzace v anglickém/německém/francouzském/ruském jazyce

4. ročník

 • pokračování dvouletých seminářů z předchozího ročníku
 • konverzace v anglickém/německém/francouzském/ruském jazyce

https://www.gvi.cz//cz/maturitni-obory-gymnazium-358/

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (95,8) 73,5% (70,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 16,9% (80,5) 12,0% (49,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,5% (92,6) 90,0% (84,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 42,1% (89,0) 67,7% (80,7) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 63,6% (86,3) 72,7% (80,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,6% (73) 54,4% (65,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 9,8% (64) 9,1% (51,9) 5,8% (80%) 3,3% (20%)
2018 16,2% (68) 24,0% (58,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 94,9% (84) 99,6% (84,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,6% (76) 77,4% (76,5) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: