23-41-M/01 Strojírenství

Programování CNC

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských pozicích v odvětví strojírenství a v příbuzných oborech při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v provozu, údržbě, v obchodně technických službách, při programování CNC apod.

Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání seřizovač CNC obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik.

Absolvent se uplatní jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (energetika, stavebnictví, doprava, zemědělství). Těžiště jeho odborných vědomostí a dovedností je v oblastech strojírenství, programování CNC, počítačového konstruování, informačních a komunikačních technologií. 

Absolvování vzdělávacího programu umožňuje další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách podobného zaměření. Vyšší odborná škola tohoto zaměření je i součástí naší školy.

  • Možnost získání svářecího průkazu.
  • Předmět praxe se vyučuje ve školních dílnách, případně také v reálném prostředí firem.  
  • Velká hodinová dotace programování CNC.
  • Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

Konstruktér, technolog, projektant, mistr ve výrobě, zkušební technik, technik měření, programátor CNC strojů, obsluha CNC strojů, samostatný podnikatel, atd.

https://www.gvi.cz//cz/maturitni-obory-sos-denni-studium-346/

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,8% (72,6) 13,6% (33,9) 13,6% (90%) 100% (0%)
2019 25,4% (85,3) 28,7% (46,4) 56,9% (92,3%) 52,5% (7,7%)
2018 27,4% (75,3) 19,2% (40,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,4% (87,9) 51,6% (60,9) 60% (87,5%) 100% (0%)
2016 13,9% (65,3) 11,1% (33,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 38,5% (42) 23,6% (30,0) 68,3% (80%) 100% (0%)
2017 73,8% (54) 75,6% (49,6) 32,0% (62,5%) 16,9% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 73,7% (45,1) 75% (91,7%) 100% (0%)
2019 37,9% (56) 23,2% (31,1) 33,5% (75%) 59,8% (6,3%)
2018 35,7% (56) 24,2% (29,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 37,1% (56) 17,4% (37,3) 29,9% (70,6%) 51,8% (11,8%)
2016 19,7% (54) 33,6% (39,3) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: