64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Absolvent je připraven pro drobné podnikání, a to především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval již v učebním oboru. Vedle své profesní oblasti získá vědomosti a dovednosti z ekonomické a administrativní oblasti, umí pracovat s počítačem uživatelským způsobem.

Podmínky přijetí:

  1. Úspěšně ukončený učební obor.        
  2. Splnění podmínek přijímacího řízení.  

Kritéria přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, pokud budou tyto zkoušky prováděny (přijímací zkoušky budou prováděny v případě, že počet přihlášených posluchačů bude výrazně převyšovat počet posluchačů přijímaných).   

Organizace studia:

Výuka probíhá o sobotách.    

https://www.gvi.cz//cz/maturitni-obory-sos-dalkove-studium-352/

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 90,4% (54) 88,6% (44,3) 91,2% (77,8%) 100% (0%)
2016 71,1% (32) 59,2% (17,4) 73,2% (33,3%) 67,6% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 43,0% (48) 35,0% (19,1) 86,5% (75%) 44,3% (25%)
2017 64,2% (50) 26,7% (26,5) 73,7% (63,6%) 100% (0%)
2016 51,2% (50) 53,9% (31,7) 79,1% (66,7%) 73,6% (13,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: