23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

Absolvent je připraven zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady, opravovat je a obsluhovat CNC stroje.

 • Možnost získání svářecího průkazu.
 • Možnost získání stipendia.
 • Produktivní práce = finanční odměna, pracovní oděv zdarma.
 • Nově ve 3. ročníku svařování plastů.
 • Ve 3. ročníku odborný výcvik ve firmách.
 • Příspěvek na získání řidičského oprávnění skupiny B.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

 • provozní zámečník
 • obsluha CNC strojů
 • montér
 • strojní zámečník
 • kontrolor
 • samostatný podnikatel

V případě absolvování kurzu svařování, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání, např. svářeč.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Organizace studia

 • týden teoretická výuka
 • týden odborný výcvik ve školních dílnách / ve firmách.

https://www.gvi.cz//cz/ucebni-obory-sos-denni-studium-356/

Projekt podporují: