23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař

Absolvent je připraven vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky.

 • Možnost získání svářecího průkazu.
 • Možnost získání stipendia.
 • Produktivní práce = finanční odměna, pracovní oděv zdarma.
 • Nově ve 3. ročníku svařování plastů.
 • Ve 3. ročníku odborný výcvik ve firmách.
 • Příspěvek na získání řidičského oprávnění skupiny B.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

 • nástrojař
 • svářeč plastů
 • nožíř
 • rytec kovů
 • rýsovač
 • samostatný podnikatel

V případě absolvování kurzu svařování, vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání, např. svářeč.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Organizace studia

 • týden teoretická výuka
 • týden odborný výcvik ve školních
  dílnách / ve firmách

Podmínky přijetí

 1. Ukončená povinná školní docházka.
 2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře

https://www.gvi.cz//cz/ucebni-obory-sos-denni-studium-356/

Projekt podporují: