66-53-H/01 Operátor skladování

Skladník

Absolventi se uplatní při práci s informačními technologiemi ve skladech, v logistických centrech, v obchodě nebo ve výrobním podniku.

 • Možnost získání průkazu na manipulační vozík.
 • Autoškola (řidičský průkaz skupiny B) za zvýhodněnou cenu.

Příklady pracovních pozic, které může absolvent v praxi vykonávat:

 • skladník v logistických centrech
 • pracovník skladu
 • pracovník expedice
 • řidič manipulačního vozíku
 • pracovník reklamačního oddělení

Vzdělávání v 1. a  2. ročníku probíhá ve škole (teoretická příprava, odborný výcvik probíhá v učebnách informačních technologií - skladové programy). Součástí vzdělávání je také příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, například kurz motorových manipulačních vozíků.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Organizace studia

 • týden teoretická výuka
 • týden odborný výcvik (od 3. ročníku v logistických centrech)

Podmínky přijetí

 1. Ukončená povinná školní docházka.
 2. Zdravotní stav odpovídající studijnímu oboru, potvrzení od lékaře.

https://www.gvi.cz//cz/ucebni-obory-sos-denni-studium-356/

Projekt podporují: