32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

Zpracování plastů ve strojírenství

Délka studia: 4 roky

Výstup: maturitní vysvědčení

Určeno pro: chlapce a dívky

Forma studia: denní studium

Podmínky přijetí:

ukončení 9. ročníku ZŠ,  jednotné přijímací zkoušky, při přijetí bude přihlédnuto ke studijním průměrům ze ZŠ a účasti v technických kroužcích

zaměřením Zpracování plastů se zabývá problematikou plastikářské a gumárenské výroby s důrazem na technickou přípravu výroby.

Značná část výuky je realizovaná pomocí výpočetní techniky s využitím CAD systémů.

Součástí výuky budou četné odborné exkurze do provozů firem, zkušeben. Žáci budou mít praxe ve 2., 3. a 4. ročníku ve vybraných podnicích na pracovištích pro přípravu a výrobu forem a tvářecích zařízení pro výrobu plastových výrobků, na technologické procesy a operace, na zhotovení vytlačovaných, vstřikovaných, vyfukovaných, tepelně tvarovaných, odlévaných, máčených výrobků.

Obor umožňuje zvládnutí i dalších nezbytných poznatků v plastikářském průmyslu a strojírenství. O absolventy tohoto oboru a zaměření je obrovský zájem mezi firmami v regionu i v celé ČR.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,3% (90,5) 94,4% (59,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,1% (92,6) 96,1% (58,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,7% (46) 66,7% (31,2) 87,9% (85,7%) 100% (0%)
2019 51,4% (43) 65,7% (31,1) 71,4% (71,4%) 51,4% (14,3%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,2% (60) 91,8% (44,9) 89,0% (94,1%) 100% (0%)
2019 88,2% (60) 88,2% (42,3) 92,1% (92,9%) 63,2% (7,1%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: