23-41-M/01 Strojírenství

Mechatronika

Délka studia: 4 roky

Výstup: maturitní vysvědčení

Určeno pro: chlapce a dívky

Forma studia: denní studium

Podmínky přijetí:

ukončení 9. ročníku ZŠ,  jednotné přijímací zkoušky, při přijetí bude přihlédnuto ke studijním průměrům ze ZŠ a účasti v technických kroužcích

 

Mechatronika připravuje žáky v novém oboru reagujícím na současné trendy ve strojírenství. Jedná se o propojení strojírenství, informatiky, elektroniky a řízení. Absolvent studijního oboru je připraven na práci v moderním průmyslu 4.0. Umí realizovat jednodušší a provozně spolehlivější technologické celky ve výrobě obsahující výrobní stroje, roboty, elektroniku a IT. Úspěšný absolvent je také vybaven aktivními znalostmi dvou světových jazyků a umí využívat moderní informační a komunikační technologie.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (90,5) 81,4% (61,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 56,4% (91,6) 60,2% (56,9) 63,5% (94,3%) 60,8% (5,7%)
2018 86,3% (86,3) 84,9% (63,4) 69,4% (92,7%) 63,0% (7,3%)
2017 79,1% (86,3) 89,8% (73,9) 60% (87,5%) 47,9% (12,5%)
2016 70,8% (87,4) 79,6% (73,8) 11,6% (64,7%) 9,7% (35,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,2% (58) 70,8% (47,1) 70,8% (92,5%) 13,9% (2,5%)
2019 87,2% (64) 87,2% (54,0) 63,1% (88,4%) 27,5% (9,3%)
2018 79,5% (54) 84,5% (51,5) 68,9% (80,5%) 43,5% (9,8%)
2017 65,7% (52) 72,1% (48,3) 89,5% (89,8%) 69,8% (4,1%)
2016 68,3% (52) 64,5% (46,0) 64,5% (77,1%) 50,3% (11,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,5% (66) 90,2% (53,4) 94,2% (96,3%) 25,9% (1,2%)
2019 52,2% (58) 66,1% (42,8) 62,1% (85,9%) 48,7% (7,7%)
2018 83,7% (64) 79,3% (44,7) 69,2% (86,6%) 55,9% (8,5%)
2017 77,7% (63) 79,0% (53,5) 82,6% (87,6%) 64,7% (7,9%)
2016 93,7% (68) 91,5% (57,5) 51,6% (79,2%) 35,4% (18,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: