23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

učební obor

Během studia oboru strojní mechanik jsou žáci vzděláváni především k tomu, aby získali praktické zkušenosti v oblasti výroby a montáže jednotlivých součástí a strojních celků, zaměřené hlavně na opravy, servis a údržbu kovový výrobků a konstrukcí. Součástí výuky je také příprava žáků k získání svářečských certifikátů. Během studia žáci absolvují pravidelnou výuku odborného výcviku. V rámci studia žáci absolvují také praktickou výuku v partnerských firmách.

Více informací...

Projekt podporují: