26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro stroje a zařízení

učební obor

Příprava ve tříletém oboru elektromechanik pro stroje a zařízení vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen vykonávat montážní, údržbářské a opravárenské práce na elektronických zařízeních.

Více informací...

Projekt podporují: