26-41-M/01 Elektrotechnika

Elektrotechnika

Tento studijní obor je určen pro všechny, kteří mají zájem o moderní techniku, chtějí na sobě pracovat a nebojí se studia technického oboru. 

  • Absolvent uvedeného oboru bude středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Uplatní se ve všech technicko-hospodářských funkcích, především v konstrukčních, technických, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, jako technik provozu, technolog, projektant nebo konstruktér v elektrotechnice. Najde uplatnění také jako školící technik ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů, jako technik měření a regulace a dále v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky. 
  • Po získání předepsané praxe a zvýšení kvalifikace může zastávat funkci revizního technika, nebo se uplatnit v samostatném podnikání.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,7% (73,7) 14,0% (34,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,3% (40) 17,4% (11,8) 0,9% (28,6%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: