65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,1% (77,9) 52,6% (39,3) 60,8% (95,8%) 28,1% (2,1%)
2019 24,3% (71,6) 52,9% (37,8) 47,1% (86,1%) 56,4% (8,3%)
2018 33,9% (66,3) 33,9% (34,2) 60,5% (85,1%) 52,5% (10,6%)
2017 45,1% (69,0) 42,9% (43,7) 41,1% (74,4%) 44,6% (16,3%)
2016 56,1% (73,7) 60,8% (53,4) 72,5% (89,4%) 83,0% (4,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,9% (52) 11,6% (0) 52,3% (75,5%) 32,0% (2,0%)
2019 30,4% (52) 29,8% (30,2) 26,2% (63,2%) 51,2% (10,5%)
2018 16,8% (50) 11,7% (21,8) 26,3% (60%) 55,9% (10%)
2017 5,0% (47) 20,1% (35,1) 38,0% (65,1%) 48,0% (16,3%)
2016 38,9% (56) 58,9% (44,0) 71,4% (81,3%) 85,1% (4,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: