53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Obor Praktická sestra 53-41-M/03 -čtyřleté denní maturitní studium

Cíl studia:

  • uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru
  • studium je zakončeno maturitní zkouškou
  • možnost dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.
  • nabídka uplatnění a specializací je velmi široká: např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut, …
  • velmi dobrá možnost uplatnění nejen v ČR, ale také v zahraničí

Povinné všeobecně vzdělávací předměty:

Český jazyk, Literatura, Cizí jazyk (anglický nebo německý), Základy latiny, Základy společenských věd, Dějepis, Teorie kultury, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Ekonomika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova.

 

Odborné předměty:

Somatologie, Psychologie a komunikace, První pomoc, Základy epidemiologie a hygieny, Klinická propedeutika, Základy patologie, Výchova ke zdraví, Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory), Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku).

 

Další aktivity:

Partnerství SZŠ J. Hradec se Zdravotnickou školou v rakouském Zwettlu- zlepšení jazykových kompetencí v německém jazyce

Zapojení do projektu Edison ke zlepšení jazykových dovedností žáků v anglickém jazyce

Zájezdy do zahraničí (Rakousko, Itálie, Polsko), návštěvy divadelních představení, široká nabídka besed

Kroužek první pomoci

Odborné exkurze, sportovní soutěže, adaptační dny, lyžařský výcvikový kurz, sportovně branný kurz, brigády EVVO

Veřejně prospěšně sbírky: Srdíčkové dny, Bílá pastelka, Červená stužka, Raná péče, Rolničkové dny

Projekty školy: Výchova ke zdraví ve spolupráci s VZP, Zdravý zoubek pro MŠ a ZŠ

Spolupráce: humanitární organizaceADRA, OS METHA, PROMEDIC, SK Kapři J. Hradec, sdružení Otevřená OKNA, z. ú., Nemocnice J. Hradec, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Dačice, Nemocnice Tábor, Dny první pomoci pro ZŠ, Den ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou

Účast na mezinárodních soutěžích v první pomoci, olympiádách, Miss sestřička, Jihočeská sestřička, Psychologická soutěž

Zapojení do projektů- viz webové stránky školy a bohatá fotogalerie

 

 

Projekt podporují: