26-41-M/01 Elektrotechnika

Informační technologie

4letý maturitní obor, denní studium

Absolvent:

  • umí číst elektrotechnické výkresy a dokumentaci technických a programových prostředků informačních technologií (IT)
  • pracuje s odbornou literaturou
  • ovládá zpracování a využívání projektové dokumentace sítí I
  • zná funkci a parametry technických a základních programových prostředků IT
  • řídí provádění údržby a oprav prostředků IT


Uplatnění:

- při budování a provozu IT,
- navrhování, realizace, údržba a opravy technických prostředků IT
- administrátor počítačových sítí, tvorba a administrace webových stránek, instalace a správa operačních systémů, programových prostředků (SW)
- poradenství a podpora uživatelů prostředků IT

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,1% (82,6) 23,1% (42,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 29,8% (86,3) 37,0% (49,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 55,7% (81,1) 29,7% (45,3) 8,7% (60%) 5,0% (40%)
2017 47,9% (79,5) 58,6% (62,9) 53,0% (85,7%) 43,3% (14,3%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 54,6% (48) 34,4% (35,0) 29,0% (50%) 19,1% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,6% (56) 34,4% (32,0) 41,1% (83,3%) 100% (0%)
2019 6,3% (47) 3,6% (17,0) 33,5% (75%) 100% (0%)
2018 4,0% (47) 4,4% (18,5) 0,9% (30%) 4,0% (40%)
2017 12,9% (50) 6,7% (30,0) 8,9% (50%) 10,7% (30%)
2016 22,4% (55) 26,0% (35,8) 10,3% (50%) 33,2% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: