26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Inteligentní a komfortní elektroinstalace

4letý maturitní obor, denní studium

Absolvent:

  • umí zapojit obvody elektrických systémů, ovládá instalaci napájecích a komunikačních kabelových rozvodů
  • ovládá oživování, provoz a diagnostiku zařízení multimediální techniky a programování
  • ovládá oživování, provoz a diagnostiku počítačových a zabezpečovacích systémů
  • ovládá práci s měřicími přístroji a číslicovou a výpočetní technikou
  • čte elektrotechnickou a jednodušší stavební dokumentaci
  • je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb

Uplatnění:

- ve středních technických funkcích v řízení výroby, montáží, oživování
   a seřizování systémů inteligentní a komfortní kabeláže a řízení budov
- opravy a servis zařízení inteligentních a komfortních systémů řízení budov
- specializovaný pracovník v obchodě a poradenství

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,6% (77,9) 36,4% (34,5) 38,8% (92,3%) 100% (0%)
2019 73,3% (87,4) 71,3% (45,5) 19,8% (73,5%) 15,8% (26,5%)
2018 74,8% (77,9) 69,4% (46,2) 57,7% (84,6%) 44,1% (15,4%)
2017 74,8% (80) 70,3% (58,5) 14,4% (50%) 10,8% (50%)
2016 78,6% (82,1) 84,8% (65,2) 51,8% (81,8%) 41,1% (18,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20% (26) 22,9% (0) 5,7% (16,7%) 100% (0%)
2019 42,1% (34) 57,9% (23,6) 57,9% (50%) 100% (0%)
2018 34,4% (28) 28,9% (18,4) 10% (9,1%) 13,3% (36,4%)
2017 28,4% (26) 27,4% (15,5) 23,2% (18,8%) 14,7% (43,8%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,8% (50) 47,6% (27,4) 54,8% (75%) 100% (0%)
2019 57,6% (52) 52% (27,8) 61,6% (71,1%) 27,2% (20%)
2018 75% (56) 45,8% (26,9) 52,5% (65,8%) 27,5% (23,7%)
2017 50,4% (52) 68,6% (40,1) 17,4% (46,2%) 9,9% (46,2%)
2016 64,7% (56) 84,0% (46,5) 56,3% (71,4%) 26,1% (28,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: