23-51-H/01 Strojní mechanik

zámečník

Stručná charakteristika:

Jedná se o tříletý obor středního vzdělání s výučním listem. Jeho absolvent se uplatní zejména jako seřizovač, opravář, svářeč, údržbář strojů a výrobních linek, může provozovat samostatnou výrobní činnost…

 

Profil absolventa:

- ručně i strojově zpracovává plechy a profily

- zhotovuje a sestavuje stroje, zařízení, konstrukce, uvádí je do provozu

- vede záznamy o provozu strojů a zařízení, zajišťuje jejich údržbu

- provádí diagnostiku závad a opravuje je

- je držitelem svářečských průkazů platných v zemích EU (ZK 135 W01, ZK 311 W01, ZK 31,

 32-S-1,2,3…

 

 

Proč doporučujeme:

- jedná se o Středočeským krajem podporovaný obor, žáci dostávají stipendia

- získání svářečského oprávnění zdarma

- v průběhu studia možnost odborného výcviku u smluvních partnerů školy, a tím i výdělku

- lze pokračovat v nástavbovém studiu

- vysoká společenská poptávka po absolventech = záruka budoucího uplatnění

Projekt podporují: