23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník

Technický obor, ve kterém se žáci naučí zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Naučí se obsluhovat mechanizované nářadí, pracovat na obráběcích strojích, spojovat kovy a plasty, tvářet materiál za studena i za tepla, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je. Během studia žáci absolvují svářečský kurz s certifikovaným osvědčením.

http://www.vda.cz/uchazec/ucebni-obory/strojni-mechanik/

Projekt podporují: