23-41-M/01 Strojírenství

Mechatronika / Robotika

Toto zaměření nemá možná atraktivní a lákavý název, ale po obsahové stránce se jedná o směr, jehož absolventi jsou na trhu práce velmi žádaní. Absolvent tohoto zaměření získá znalosti z oblasti informatiky, elektroniky, technologie zpracování materiálů, stavby a provozu strojů, počítačového konstruování, programování CNC strojů, přesné mechaniky, mechatroniky, automatizace, metrologie. Získané vědomosti si prakticky vyzkouší při výuce ve školních dílnách na klasických i CNC strojích, v laboratořích automatizace a metrologie, v učebnách výpočetní techniky.

Z takto připraveného absolventa se po určité praxi může stát technolog, konstruktér, programátor CNC strojů, pracovník technické kontroly, pracovník ve zkušebních laboratořích, metrolog, mechatronik, pracovník ve vysoce kvalifikovaných dělnických povoláních apod. Získá i předpoklady pro úspěšné uplatnění v soukromém podnikání. Orientuje se také v základních ekonomických otázkách spojených s technickou problematikou. Je samozřejmě také připraven i pro další studium na převážně technicky orientovaných vysokých školách nebo vyšších odborných školách.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,4% (79) 17,6% (38,6) 11,8% (89,5%) 9,0% (5,3%)
2019 43,1% (90,0) 40,3% (51,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,1% (71,1) 21,5% (41,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 80,5% (93,8%) 75,3% (6,3%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,9% (44) 38,0% (33,1) 38,0% (77,8%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 21,1% (37) 28,0% (31,2) 32,3% (58,3%) 100% (0%)
2017 39,5% (44) 26,2% (34,4) 57,0% (72,7%) 100% (0%)
2016 100% (82) 100% (79,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,6% (56) 43,3% (35,9) 79,0% (92,9%) 11,6% (3,6%)
2019 81,7% (62) 0,9% (0) 84,8% (92,6%) 100% (0%)
2018 84,6% (65) 69,2% (42,8) 83,7% (90%) 100% (0%)
2017 75,4% (62) 68,3% (50,7) 84,8% (88,9%) 84,8% (3,7%)
2016 100% (79) 98,7% (70,9) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: