23-41-M/01 Strojírenství

Stavba a provoz automobilů

Automobily tvoří většinu ze všech druhů dopravních prostředků používaných v souvislostech s výrobou, obchodem i přepravou lidí. Dopravní prostředky jsou rovněž neodmyslitelnou součástí logistiky, tj. oblasti zabývající se zajištěním nerušeného chodu jakékoliv organizace po stránce dopravy.

Toto atraktivní studijní zaměření je určeno zejména pro dívky a chlapce, které zajímají automobily a vše, co s nimi souvisí. Kromě předmětů povinného základu jsou v učebním plánu zastoupeny speciální předměty zaměřené na poznání stavby automobilů, na problematiku jejich provozování, diagnostiku, opravy a údržbu.

Absolventi tohoto zaměření najdou uplatnění buď ve vysoce kvalifikovaných dělnických povoláních, např. jako servisní technici nebo diagnostici, stejně jako v oblasti středních technicko-hospodářských pracovníků, např. jako přijímací technici v servisech, prodejci automobilů, technici pro zajíždění automobilů, dispečeři dopravy nebo v soukromém sektoru. Toto středoškolské vzdělání je také dobrým základem pro studium na vyšších odborných nebo vysokých školách se zaměřením na silniční motorová vozidla.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,4% (79) 17,6% (38,6) 11,8% (89,5%) 9,0% (5,3%)
2019 43,1% (90,0) 40,3% (51,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,1% (71,1) 21,5% (41,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 80,5% (93,8%) 75,3% (6,3%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,9% (44) 38,0% (33,1) 38,0% (77,8%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 21,1% (37) 28,0% (31,2) 32,3% (58,3%) 100% (0%)
2017 39,5% (44) 26,2% (34,4) 57,0% (72,7%) 100% (0%)
2016 100% (82) 100% (79,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,6% (56) 43,3% (35,9) 79,0% (92,9%) 11,6% (3,6%)
2019 81,7% (62) 0,9% (0) 84,8% (92,6%) 100% (0%)
2018 84,6% (65) 69,2% (42,8) 83,7% (90%) 100% (0%)
2017 75,4% (62) 68,3% (50,7) 84,8% (88,9%) 84,8% (3,7%)
2016 100% (79) 98,7% (70,9) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: