26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Elektrikář-Silnoproud

3letý učební obor zakončený výučním listem - denní studium

Absolvent:

  • orientuje se v základní technické dokumentaci
  • zná vlastnosti základních elektrotechnických součástí, elektrických rozvodů a elektrospotřebičů
  • umí zapojit nejrůznější elektrospotřebiče
  • rozumí konstrukci a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení
  • umí zapojovat domovní a průmyslové rozvody a sestavovat rozvodná zařízení
  • je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Uplatnění:

- kvalifikované dělnické profese v elektrotechnické výrobě
- opravář elektrospotřebičů, provozní elektrikář
- elektrotechnik – údržbář ve výrobní a nevýrobní sféře
- stavební elektrikář, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí
- elektromontér trakčních zařízení
- elektrikář zabezpečovacích zařízení
- specializovaný pracovník v obchodu

Projekt podporují: