26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

3letý učební obor zakončený výučním listem - denní studium

Absolvent:

  • orientuje se v oblasti číslicové techniky, řídící a automatizační techniky, spotřební a průmyslové elektrotechniky
  • orientuje se v elektrotechnické dokumentaci a na jejím základě umí zhotovit, diagnostikovat a opravovat elektrotechnická digitální zařízení a přístroje
  • pomocí měřících a testovacích přístrojů dovede identifikovat závady a dále realizovat optimálním způsobem jejich opravy
  • je připraven pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice dle §5 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Uplatnění:

- instalace, uvádění do provozu, kontrola, údržba a opravy elektrotechnických zařízení a přístrojů
- provozní elektrikář slaboproudých zařízení
- mechanik digitálních elektronických zařízení, elektromechanik pro zabezpečovací techniku
- mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení
- opravář elektrospotřebičů
- specializovaný pracovník poradenství

Projekt podporují: