63-41-M/02 Obchodní akademie

Účetnictví a finance podniku

Obor Obchodní akademie je koncipován jako univerzální střední odborné vzdělání, jehož základ tvoří znalost dvou cizích jazyků, práce s počítačem, znalost ekonomiky, účetnictví a obchodní korespondence. Z hlediska obsahu lze rozdělit učební plán oboru na všeobecně vzdělávací základ a profilující odborné vzdělání. 

Absolventi zaměření Účetnictví a finance jsou připravováni pro výkon různorodých činností v obchodně podnikatelské praxi, které zabezpečují finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, statistiku, cenovou tvorbu, daňovou agendu a další odborné práce administrativního charakteru.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (81,1) 58,5% (46,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 38,6% (83,2) 23,7% (37,5) 76,3% (95,7%) 64,0% (4,3%)
2018 93,2% (83,7) 89,8% (57,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 17,5% (0) 17,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 30,9% (72,1) 39,8% (53,4) 71,5% (93,8%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 17,5% (28) 28,6% (25,4) 17,5% (36,4%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,6% (68) 94,4% (54,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 19,8% (54) 0,8% (0) 26,2% (72%) 62,7% (4%)
2018 90,7% (66) 94,1% (55,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 84,6% (67) 73,2% (54,3) 93,5% (93,8%) 100% (0%)
2016 16,3% (56) 44,7% (45,5) 47,2% (82,8%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: