23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník - montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů

3letý učební obor zakončený výučním listem - denní studium

Absolvent:

  • čte technickou výkresovou dokumentaci
  • má odborné znalosti a praktické dovednosti v ručním i strojním zpracování kovů a nekovových materiálů
  • umí zvolit a realizovat vhodný technologický postup montáže a demontáže strojních celků
  • je schopen vyrobit nebo opravit poškozené díly strojů na základě dodané technické dokumentace
  • orientuje se v živnostenském podnikání
  • rozšířená orientace dle zájmu žáka – svařování kovů a plastů

Uplatnění:

- kvalifikované dělnické profese, montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů
- strojní mechanik – údržbář, stavební strojní mechanik, strojní mechanik, zámečník
- svářeč po absolvování jednoho ze základních kurzů svařování

 

Projekt podporují: