78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum je obor připravující žáky pro studium na vysokých a vyšších odborných školách ekonomických, případně právních a pedagogických směrů. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě akceptujícím společensko-vědní předměty a znalost dvou cizích jazyků. Značná pozornost je však věnována i odbornému ekonomickému vzdělání.

Cílem studia není jen osvojování teoretických poznatků, ale zejména rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření schopností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat. Tyto dovednosti si žáci osvojí při práci na své ročníkové práci, kterou zpracovávají v průběhu studia ve třetím ročníku. Studium ekonomického lycea tak umožňuje snadnější adaptaci na nároky ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia. Absolvent však může vykonávat i organizační a administrativní činnost ve firmách, službách, cestovním ruchu, ve veřejné správě apod.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,1% (91,6) 75,4% (60,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 71,5% (88,4) 82,1% (75,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,2% (66) 55,1% (51,6) 37,0% (90,9%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 56,8% (69) 85,6% (65,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: