23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů –Obrábění na CNC strojích

3letý učební obor zakončený výučním listem - denní studium

Absolvent:

  • orientuje se v technické dokumentaci
  • dovede ručně zpracovávat materiály všemi technologiemi
  • ovládá obsluhu, údržbu a základní práce na konvenčních obráběcích strojích
  • zvládá základní práce a obsluhu CNC strojů
  • ovládá strojní třískové obrábění kovových i nekovových součástek a základní nekonvenční způsoby obrábění

Uplatnění:

- dílenské provozy, které se zabývají kovovýrobou pro všechna odvětví
- soustružník, frézař, brusič, vrtač, obsluha CNC obráběcích strojů

 

Projekt podporují: