78-42-M/01 Technické lyceum

Technické lyceum

Technické lyceum je čtyřletý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou, který je vyučován na střední odborné škole, ale ve všeobecně vzdělávacích předmětech je blízko gymnaziálnímu studiu. Většina absolventů dále pokračuje ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách. Na rozdíl od čistě technických oborů je posílena hodinová dotace jak u matematicko-přírodovědných (matematika, fyzika, chemie), tak i společenskovědních předmětů (2 cizí jazyky – anglický a německý jazyk), český jazyk, dějepis, občanská nauka).

Projekt podporují: